Zakres usług elektrycznych


Firma zajmuje się wykonywaniem usług elektrycznych w zakresie:

BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE
#Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
#Pomiary rezystancji izolacji
# Pomiary ochrony odgromowej
# Pomiary oświetlenia
# Pomiary uziemienia
# Badania i pomiary urządzeń do 1 kV
# Badania i pomiary urządzeń do 20 kV

ROBOTY INSTALACYJNE
# Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych
# Instalacje odgromowe
# Instalacje alarmowe i monitoring
# Ogrzewanie elektryczne podłogowe
# Instalacje elektryczne w budynkach przemysłowych
# Zasilania budynków
# Złącza i skrzynki licznikowe
# Zgłoszenia i odbiory energetyczne

ROBOTY ELEKTROMONTAŻOWE
# Rozdzielnice siłowe
# Rozdzielnice oświetleniowe
# Linie kablowe

AUTOMATYKA I STEROWANIE
# Szafy i pulpity sterownicze
# Sterowanie urządzeniami elektrycznymi
# Układy regulacji i zabezpieczeń
# Naprawa i sterowanie maszynami

ROBOTY KONSERWACYJNE I NAPRAWCZE
# Obsługa przeglądy i konserwacja urządzeń elektrycznych niskiego napięcia
# Obsługa przeglądy i konserwacja urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia do 20 kV